NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)

Nguyễn Gia Pharma luôn chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển - R&D. Với đội ngũ giầu kinh nghiệm trong ngành Y Dược Việt Nam, Công ty đã dần bắt tay vào nghiên cứu các đề án cấp cơ sở và cấp nhà nước để đánh giá hiệu quả vượt trội của sản phẩm trước khi quyết định đưa vào sản xuất. Đồng thời chúng tôi sẽ hướng đến việc nghiên cứu lâm sàng các đề án thuộc Bộ Y tế cấp phép.

 

 

 

Nguyễn Gia Pharma luôn chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển - R&D. Với đội ngũ giầu kinh nghiệm trong ngành Y Dược Việt Nam, Công ty đã dần bắt tay vào nghiên cứu các đề án cấp cơ sở và cấp nhà nước để đánh giá hiệu quả vượt trội của sản phẩm trước khi quyết định đưa vào sản xuất. Đồng thời chúng tôi sẽ hướng đến việc nghiên cứu lâm sàng các đề án thuộc Bộ Y tế cấp phép.

 

Luôn tìm hiểu, khảo sát kết quả sử dụng của người dân để không ngừng nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí và đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh trên khắp cả nước.

 

Top