GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Nâng cao sức khỏe cộng đồng

 

 

 

  • Nâng cao sức khỏe cộng đồng

  • Luôn trọng dụng người tài

  • Chú trọng sáng tạo

  • Luôn giữ uy tín và khẳng định chất lượng sản phẩm.

  • Con người và văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất để phát triển bền vững: Đối với con người luôn đặt chữ tín, tính trung thực và sự đoàn kết làm niềm tin phát triển.

 

Văn hóa đối nội của Nguyễn Gia Pharma là:

“Suy nghĩ tích cực – Nói lời hay – Làm việc tốt”

Trong đối ngoại là:

“Kết nối cộng đồng – Tương tác thường xuyên – Lan toả cảm xúc”

 
 
Top