alt

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

13.11.2018

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của:

alt

Xác nhận Công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm Kogin Q

20.09.2018

NguyenGia Kogin Q - Kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng.

alt

Xác nhận Công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm Growth Kids

20.09.2018

Growth Kids - Hỗ trợ hệ xương, răng phát triển khỏe mạnh

alt

Xác nhận Công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm Định Tam Hoàng

20.09.2018

Định Tâm Hoàng - Tạo giấc ngủ sâu và tự nhiên.

alt

Xác nhận Công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm Cà Gai leo

20.09.2018

Cà gai leo với công dụng hỗ trợ thanh nhiệt giải độc gan.

    Top